Thursday, 26 of May of 2016

هذا العنوان

اريد ان اجرب اكتب باللغة العربية.

سنكتب عن الصور, وسنكتب عن افكارنا. سنكتب مل اسبوع.

يمكن اول مجموعة صور من مرتين.

“خيل كثيرة”