Naani Goo Lead Lunga Drum Language

01. call

02. gohi beri pam

03. goo beri pam

04. gohi beri pam goo beri pam

05. mira mira goo beri pam

06. mira mira naani goo

07. to to goo beri pam

08. to to naani goo

09. mira mira to gohi beri pam

10. to gohi beri