Baamaaya Baamaaya Lead Lunga Drum Language

Baamaaya Baamaaya Lead Lunga Drum Language

1. shiya dim gurugulana chel’ lari ka nya o tiya

2a. ba m-bala


2b. ba m-bala


2c. ba m-bala


3. to zungo


4. to zungo to zungo zungo zungo