Baamaaya Baamaaya Lead Lunga Drum Language

1. shiya dim gurugulana chel’ lari ka nya o tiya

2a. ba m-bala

2b. ba m-bala

2c. ba m-bala

3. to zungo

4. to zungo to zungo zungo zungo