Takai Ngunda Nyuli

1. ka sampoa zolbee ka dim sa

2. ka dim ka dim ka dim sa

3a. sampoa zolbee sampoa zolbee ka dim sa

3b. sampoa zolbee sampoa zolbee ka dim sa